Jdi na obsah Jdi na menu

Co je to karma

5. 11. 2013

 

Co je to karma?

 

„Zasej myšlenku a sklidíš čin – zasej čin a sklidíš zvyk – zasej zvyk a sklidíš charakter – zasej charakter a sklidíš osud.“ (indické přísloví)

 

Karma (nebo kamma v buddhismu) označuje etický přírodní zákon příčiny a následku, čin vykonaný se záměrem nebo vědomým motivem a odpovídající následek tohoto činu, postihující zpětně aktéra samotného. Z buddhistického pohledu neznamená karma „osud”, ale může být přeložena jako „čin” nebo „příčina a následek”.

Zjednodušeně řečeno, karma funguje takto - každý čin, slovo či myšlenka (pozitivní i negativní) zanechává otisky v mysli. Protože způsob prožívání světa je určován obsahem naší mysli, negativní otisky nevyhnutelně vedou k budoucímu utrpení. Když tedy pochopíme, že naše myšlenky, slova a činy zasévají semínka našich budoucích zážitků, budeme mít moc měnit náš život ve vlastních rukou.

Nauka o karmě je teorie, která odhaluje spojitost mezi špatnými činy a jejich důsledky. Funguje to takto:

Pokud ublížíte druhému, pak se Váš špatný čin zapíše jako karma do univerzální vesmírné databanky. Když se pak časem dostanete do situace, kdy někdo ublíží Vám, pak se karma spustí a někdo ublíží Vám stejným způsobem jako jste prve ublížili Vy. Zápis v karmě se potom škrtá (dochází k vyčištění). Někdy trvá dost dlouho než na odplatu dojde. Čím je karma čistší, tím dříve dojde na odvetu. Ten, kdo má karmu hodně pošpiněnou samozřejmě necítí spojitost mezi následkem a příčinou protože důsledek špatného činu se nedostaví hned a takový člověk neustále jede ve špatnostech. Naopak ten, kdo má karmu celkem čistou, se dočká zpětné reakce téměř ihned. Například když někoho okradete, věřte, že budete také okradeni. Podrobně popsat a pochopit, jak karma funguje je složitější.

Příklad: Pokud Vás někdo okrade a Vy jste v situaci, kdy máte opravdu hluboko do kapsy, Vaše rodina – děti, manželku - jsou na Vás finančně závislí. Pak ten, který Vás okradl bude v budoucnu také okraden, ale ještě na něj dopadne trest za ostatní ty (v tomto případě Vaše děti, manželka), kteří utrpěli újmu tím, že Vás okradl. Pokud se spustí karmický následek, člověk není svobodný a musí trpně prožívat odplatu.

To, že se Vám přihodí něco zlého, nemusí být vždy jen důsledkem karmy. Ale pokud máte zapsán hřích, tak jako byste smůlu přitahovali.

Zlá karma vzniká i tehdy, když odmítáme, co jsme si v životě naplánovali. Například jsme se před narozením zavázali k tomu, že porodíme a budeme pečovat o postižené dítě. Když k tomu dojde, tak z této situace utečeme – raději zvolíme přerušení těhotenství. Je také spousta jedinců. Kteří se zavázali k duchovnímu růstu a v současném životě se tomu brání.

Védská filozofie vysvětluje, že karmické reakce se projevují ve čtyřech různých fázích, které se přirovnávají k fázím růstu rostliny:

1. bídža (semeno)
Naše přání a úmysly již existují v jemnohmotné podobě a teprve později se projeví činnostmi. Abychom se vyvarovali nepříjemných karmických reakcí (utrpení), musíme věnovat pozornost svým nevysloveným hmotným touhám, dokud semena ještě nezačala klíčit.
2. kúta-stha (klíčení)
Reakce, které vznikají poté, co došlo k rozhodnutí provést nějaký čin. Jsou to hmotná přání, která právě začala klíčit.
3. phalonmhukha (vytvoření plodu)
Reakce, které již nesou plody – phala. Jakmile vykonáme hmotnou činnost (dobrou či špatnou) je jen otázka času, než se projeví reakce – plod - v podobě štěstí nebo neštěstí.
4. prárabdha (sklizeň)
Reakce, které se již vyplnily s naším narozením: (rodina – určuje naše společenské, ekonomické postavení, národnost, rasu), fyzické a psychické dispozice atd.
První tři fáze se také v sanskritu souhrnně označují jako aprárabdha, neboli dosud neuskutečněné reakce, potenciální štěstí a utrpení.
 
 

 

Tři druhy karmy

 

„Spletitostem činu je velice těžké porozumět. Proto je třeba dobře vědět, co je čin, zakázaný čin a co je nečin. Ten, kdo v činu vidí nečin a v nečinu čin, patří mezi inteligentní lidi, a třebaže se věnuje nejrůznějším činnostem, setrvává v transcendentálním postavení.“
V těchto větách jsou popsány tři druhy karmy, přičemž karma zde neznamená reakci, ale akci, činnost.
1. karma činnosti v souladu s vyššími zákony přírody (dharma), které jsou mimo jiné také popsány ve védských písmech. Toto pozitivní jednání s sebou také nese pozitivní reakce v podobě štěstí a požitku.
2. vikarma – činnosti, které písma zakazují, neboť jsou v rozporu s dharmou. Tyto negativní činnosti s sebou nesou odpovídající reakce – bolest, utrpení, neštěstí.
3. akarma – činnosti vyšší povahy, které nepodléhají hmotným přírodním zákonům, a proto se označují jako „nečiny“. Nepřinášejí žádné reakce (ani pozitivní ani negativní), a tak vedou ke konci reinkarnace. K němu dojde tehdy, když je naše karmické konto na konci života rovno nule. Toho však nelze dosáhnout současným konáním karmy a vikarmy, jak by si někdo mohl mysle, protože se sčítají každá zvlášť nezávisle na sobě. Příčinou problémů je vikarma, kterou v dnešní době vykonává obrovské množství lidí na celé planetě v nesmírném rozsahu, a která je hrozbou pro celé lidstvo, neboť jej postihuje v podobě kolektivní karmy (souhrnu individuálních karem). Ta se projevuje jako války, epidemie, přírodní katastrofy, atd. Skutečnost dokazuje, že nám chybí poznání o zákonu karmy, protože i přes všechny dobré úmysly a snahu zmenšit utrpení je na světě stále více neštěstí (individuálního i kolektivního). Toto poznání je nakonec jediným řešením současných problémů. Ten, kdo si to uvědomí, pochopí, že se změnou musí začít sám u sebe.
Co nevíme o karmě
Karma je obecně osnova učení. Přišli jsme se m za určitým účelem prožít celé Stvoření. Důležitá je dualita dobra – zla, odměny – trestu. Příčina není úměrná následku, hlavní je náš úkol.
Karma za nás nic neřeší, jen dává podobné k podobnému. Každý se musí sám obrátit směrem, kterým chce jít. Pokud nechce, zůstane tam, kde je libovolně dlouho. Ten, kdo má malé a omezené myšlení plné strachu, bude se znovu a znovu vracet do této civilizace.
Někdy je nám dlouho povoleno páchat zlo, než přijde reakce. Neznalost karmy neomlouvá. Až příliš často děláme, co nám škodí. Nejméně vnímavými jsme na své vlastní chyby. Všechny události jsou karmickými zkouškami. Protože se dopouštíme chyb, neboť vědomí ega nemůže správně reagovat, jsme z výchovných důvodů trestáni. Člověk má v průběhu inkarnací sklon ke změně ze zlého k dobru a harmonii, ale bohužel i naopak. Podíl zla a dobra je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím osud. Není to věc pouhé morálky. Čím je zlo větší, tím menší duchovnosti lze dosáhnout.
Zdravotní problémy ve stáří jsou způsobeny „vytečením karmy“. Karma z celého života vytekla do nemocí. Senilitou trpí ti, co se vyvyšovali svými znalostmi. Špatná pohyblivost často symbolizuje mentální rigiditu a duševní lenost. Problémy se sluchem či zrakem často signalizují neochotu něco slyšet a vidět.
Svědomí není karma. Je to omezené ego. Karmu není možné pochopit naším myšlením, protože je vytvářena celou hierarchií.
 

Snad se mi podařilo alespoň trochu Vám přiblížit tento složitý pojem. Přeji Vám všem hodně zdaru v nastávajícím roce 2013.

 

Vaše kartářka a léčitelka Markéta