Jdi na obsah Jdi na menu

Indigové děti a další

INDIGOVÉ DĚTI

V poslední době celkem dosti často vyskytovaný pojem. Za posledních několik měsíců jsem od Vás tento dotaz slyšela vícekrát.

Indigové děti je výraz, který označuje téměř všechny děti současné doby. Tím, jak se vývoj lidstva jako celku razantně zrychluje, zrychluje se také i vibrace ve všech úrovních našich těl (fyzické, mentální, éterické, emocionální). Tudíž i napojení na duchovno a vše, co je tzv. „nahoře“. Pro indigové děti je vhodné zasvěcení do Reiki. Učí je, jak zacházet s energií, se kterou ony mají velký problém. Může to mít i velmi pozitivní vliv na jejich zdraví a další vývoj.
Generace dětí v posledních dvou desítkách let je mnohem duševně ale i duchovně vyspělejší. To může mít také samozřejmě za příčinu, že dochází k nepochopení ze strany rodičů. A věřte, že se jedná o zcela jiné nepochopení, než klasické generační. Někteří rodiče si dokonce myslí, nebo spíše považují, za trest mít doma takové dítě (či děti). Za svou praxi jsem se s tímto setkala nejednou. Nešťastná matka, která se strašně moc snaží pochopit svého dospívajícího syna/dceru a nechápe, že on/a vnímá svět z úplně jiné perspektivy. Dokonce jsem slyšela dotaz typu: „co jsem provedla, že mě potkal takový trest?“ I když samozřejmě své dítě miluje. Nutno podotknout, že se nejednalo o nijak „zlobivého či problémového“ potomka. Spíše naopak. Tyto děti jednají v některých situacích vyspěleji a racionálněji než jejich rodiče. Je pak velice složité oné mamince vysvětlit, že to není trest, ale dar. A že to „ono“ dítě jí bylo posláno za určitým účelem, má ji něco naučit. Potom už záleží do velké míry na rodičích, zda nechají své děti být jejich učiteli. Samozřejmě je dobré vyhledat názor druhých. Nezřídka ovšem bývají tyto schopnosti indigových dětí jejich rodiči potlačovány.
Termín „indigové děti“ pochází od Nancy Ann Tappeové, která se považuje za parapsycholožku a médium. Studii o indigových dětech vytvořila v sedmdesátých letech minulého století. Důvod pro použití termínu „indigové“ je, že kolem těchto dětí můžeme pozorovat indigově zbarvenou auru. Skeptici nyní podotknou, že to je jen v pohádkách. Omyl, auru můžeme opravdu vidět všichni! Je ale zapotřebí cviku. 
V poslední době se o těchto dětech mluví i v souvislosti s rokem 2012, kdy končí Mayský kalendář a tyto děti by měly podle vyznavačů kultu převzít budoucnost Země.
Charakteristika indigových dětí v bodech
 1. Přišly na svět s pocitem urozenosti (a často se tak také chovají).
 2. Říkají o sobě, že si „zasloužily být tady“, a bývají překvapeny, když s nimi ostatní tyto pocity nesdílí.
 3. Nepřeceňují se.
 4. Jen obtížně akceptují absolutní autoritu (autoritu bez vysvětlení nebo možnosti volby).
 5. Některé věci jednoduše nedělají; například stát ve frontě je pro ně těžké.
 6. Jsou frustrovány z dogmatických systémů, jež nevyžadují kreativní myšlení.
 7. Často nacházejí nové způsoby provádění věcí, ať už ve škole, nebo doma.
 8. Dokud nejsou s „jedinci svého druhu“, mohou působit asociálně. Pokud nikoho sobě podobného nenaleznou, většinou se uzavírají do sebe a cítí, že jim lidé nerozumí. Škola je pro ně sociálně velice náročná.
 9. Nereagují na „výchovu pocity viny“ („Počkej, až tatínek přijde domů a uvidí, cos provedl!“).
 10. Nebojí se říct, co skutečně potřebují.
 11. Uvědomují si ve svém nitru životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu.
 12. Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost. Jsou čestné, upřímné a nezávislé. Mají výborný cit pro to, co je správné. Nepotřebují disciplínu, naopak ale potřebují mít jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění. Pokud jim rodiče a učitelé nedovolí jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor.
 13. Mají potíže s disciplínou a autoritami.Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné. Ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti.
 14. Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří.Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry. Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat.
 15. Mívají silnou schopnost empatie ale někdy naopak vůbec žádnou. Často se tělesně necítí dobře, jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit. Jsou přecitlivělé na potravu.
 16. Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo.  Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči.
 17. Potřebují podporu, aby mohly objevit sami sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony. Pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a sami sobě ubližovat.
 18. Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru.