Jdi na obsah Jdi na menu

Shamballa 1024 / 12 D

 

 

enlightenedLetní Sleva 20%enlightened

 

Na rozdíl od Reiki, Shamballa nepotřebuje symboly. Ty jsou Vám vloženy při zasvěcení Mistrem do aury  (1024 symbolů). Zasvěcením se propojujeme s konkrétní technikou. Díky tomu rozšíříme své energie a samotná aplikace se stává rychlejší, silnější a účinnější. 

aaaa-1.jpg

 

Shamballa 1024

Shamballa 1024 je multidimenzionální energetický systém, se kterým na této planetě pracujeme od roku 2003. Díky velmi rychlému vývoji planety a vysokým vibracím většiny z nás je již dnes určena téměř pro všechny. Shamballa pomáhá léčit nemoci, které Reiki léčit neumí (pracuje na vyšší frekvenci).

Pro zasvěcení do Shambally není bezpodmínečně nutné mít Reiki. Ale dle mých vlastních zkušeností, je dobré absolvovat alespoň Reiki 1, 2 (pomůže lépe pochopit svět energií, je to taková jízdenka do vesmíru-:)). Je třeba mít alespoň mnohačetné zkušenosti s meditacemi nebo komunikací s Vyššími bytostmi. I když pro jistotu ještě ověřuji, zda je zájemce připraven. Dle mého názoru je Shamballa pro každého (stejně tak jako ostatní energetické systémy), ale důležité je načasování a duchovní připravenost. Záleží na Vaší osobní duchovní vyspělosti!!! Věřte, že v případě, kdy nejste připraveni, to může vnést zmatek do Vašeho života. I trpělivost je znakem duchovní vyspělosti. 

Pokud Vás Shamballa opravdu láká (a to z nezištných důvodů a ne jako způsob rychlého obohacení), jste s největší pravděpodobností připraveni pro zasvěcení (aktivaci).

Po zasvěcení následuje silná očista, kdy odpouštíte, opouštíte staré vzorce myšlení, uvolňují se karmické zátěže, aktivují se nové řetězce DNA.

Shamballa nás otevře dalším formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení,....

Shamballa 1024 je velice silná energie!!!

 

Jedná se o sloučení několika typů energií:

  • Univerzální životní energie
  • Já jsem Boží přítomnost
  • Energie Nanebevzatých Mistrů

Zasvěcení velmi urychluje náš osobní i duchovní vývoj. Je rozděleno do 4 stupňů po 256 symbolech. Čtvrtý stupeň je stupněm Mistrovským. Pokud máte zájem o stupně 1 - 3 či celý komplet, pak probíhá zasvěcení většinou na dvakrát (v minimálním rozmezí jeden týden). První a druhý stupeň většinou zasvěcuji najednou. Každého zájemce si nejprve otestuji kyvadlem a tabulkou, zda je na daný stupeň (či Shamballu vůbec) připraven. 

Součástí Shambally 3 stupeň je energie fialového plamene. Fialový plamen je jedinečná duchovní energie, která může zvýšit Vaši úroveň vědomí a zahojit Vaše tělo, mysl, ducha a duši. Je to dar nanebevzatého Mistra Saint Germaina (nyní archanděla), který neúnavně pracuje na tom, aby přinesl lidstvu osvícení, svobodu a konečný dar svobody - Fialový plamen. Léčení fialovým plamenem je velmi silné, hluboko působící, zasahující všechna naše těla. V tomto třetím stupni dostanete návod, jak s tímto fialovým plamenem pracovat pro sebe i druhé.

 

1 st. (256 symbolů) - léčení sebe, duchovní růst

2 st. (512 symbolů) - léčení druhých, zvířat, květin - na dálku, duchovní růst

3 st. (768 symbolů) - zasvěcení do léčivých energií archanděla Metatrona, fialový plamen, silný duchovní růst

4 st. (1024 symbolů) - mistrovský stupeň, čištění karmy, silný duchovní růst, předávání Shambally dál (pro tento stupeň je třeba mít praxi se zasvěcováním jiných) 

Cena: (na dálku)

1. - 3. stupeň - 900 Kč (každý jednotlivý stupeň) / Letní Sleva 20% = 720 Kč      

 

4. stupeň: Mistrovský 2000 Kč (pouze pro Mistry Reiki Učitel)

Cena za všechny 4 stupně (celý komplet): 4 200 Kč (sleva 500 Kč)

Skripta, zalaminovaný certifikát obdržíte poštou, následná podpora po iniciaci.

Zasvěcení je možné na dálku i osobně. Cena zasvěcení osobně je odlišná.

  1.jpg

 

Shamballa 12D

Opět se jedná o vysoce léčebný systém. Cokoliv vyslovíte, to se děje. Budete-li si říkat: "Já jsem zničen/a, unaven/á" nebo "to nedokážu", potom to bude tak rychle, že to ani nezpozorujete. A naopak, Budete-li si říkat: "Jsem šťastná, spokojená", tak to tak taky bude. Stále dávejte pozor, jaká slova vyslovujete!!! Týká se to i hovorů o druhých.

Po zasvěcení budete opět procházet velmi silnou očistou a duchovním růstem. Budete lehce opouštět staré věci, které již nepotřebujete.

Jedná se o 12 aktivací (zasvěcení), které probíhá ve 2 až 4 termínech (záleží na duchovním stupni jedince). Předpokladem je absolvování Shamballa 1024.

Cena: 3 500 Kč / Letní Sleva 20% = 2 800 Kč       

 

Číslo účtu: 78 - 90 29 66 02 57 / 0100, KS 308   text: jméno, příjmení

email: marketa.sirkova@mekouzelneja.cz      tel: 734 442 601